Disclaimer

Algemene disclaimer

Alle informatie op de website van FOCUS heeft een informatief karakter. Alhoewel NDA getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garandeert NDA niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. NDA accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat NDA voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan NDA.

Op deze website staan diverse links naar websites die niet van NDA zijn. NDA is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van andere websites.

NDA behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.